tiistai 15. lokakuuta 2013

Tiedonkeruu jatkuu 6.1.2014 astiHengelliseen väkivaltaan liittyvän tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu 6.1.2014 asti.

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on muun muassa hengellinen väkivalta liittyen uskonnolliseen yhteisöön liittymiseen tai siitä erkaantumiseen, taloudelliseen hyväksikäyttöön, seksuaalisiin vähemmistöihin, kehollisuuteen, sukupuolisuuteen tai sielunhoitoon.

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksia aiheeseen liittyen tai vastaamalla ennalta tehtyihin kysymyksiin sähköpostitse/ kirjeitse tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla). Kirjoituksia ja yhteydenottoja toivotaan 6.1.2014 mennessä.

Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi. Asiaan liittyvät tiedostelut ylläolevaan sähköpostiin.