keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Tutkimus lestadiolaisten taloudellisesta verkostoista julkaistaan toukokuussa 2018

Aini Linjakumpu: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

Taloudellinen toiminta vanhoillislestadiolaisuuden piirissä on ihmisiä paljon puhuttava asia, josta ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään. Lestadiolaiset tunnetaan yleensä ahkerina ja yritteliäinä ihmisinä, jotka toimivat erityisesti rakentamisen alueella. Aihepiiri on herkkä, koska lestadiolaisten keskinäisen tiiviin verkostoitumisen nähdään aiheuttavan ongelmia ja mahdollisesti jopa vääristymiä yritystoiminnan suhteen.
 
Kirja on ensimmäinen tutkimus vanhoillislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta. Se pyrkii valaisemaan lestadiolaisyrittäjien menestyksen salaisuuksia. Kirjassa kerrotaan, millaista yrittäjyyttä liikkeen jäsenten piirissä harjoitetaan, millaisia yhteistoimintaa talouden ympärille rakentuu ja miten lestadiolaisyrittäjät kohtaavat asiakkaita, työntekijöitä ja liikekumppaneitaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten liike tukee yrittämistä ja yrittäjiä.
 
Kirjaa varten on kerätty tietoa yrityksistä ja yrittäjistä, haastateltu liikkeeseen kuuluvia ja kuulumattomia ihmisiä sekä analysoitu liikkeen omia julkaisuja yrittämiseen liittyen. Tutkimuksessa lestadiolaisten taloudellista toimintaa tulkitaan verkostonäkökulman avulla: millaisia taloudellisia verkostoja voidaan löytää; miten ne ovat yhteydessä muihin lestadiolaisten verkostoihin ja miten verkostot edesauttavat yrittäjyyttä.

Kirjan sisällysluettelo:Johdanto      

Tutkimuksen lähtökohtia
Käsitteellisiä perusteluja
 Tutkimuksen aineisto

Talouden teologia
Varhaisia teologisia lähtökohtia
Uuden ajan henki
Vapautuksen teologiasta eettiseen talouteen

Uskonnolliset liikkeet ja liiketoiminta
Uskonnollinen liike yrityksenä
Omavaraisyhteisöt ja kollektiivinen yrittäjyys
Uskonnon brändääminen yritystoimintaan

Verkostot yrittämisen lähtökohtana
Uskontojen tutkiminen talouden näkökulmasta
Verkoston käsite
Verkostot resurssina
Luottamuksen merkitys
Verkostot ja vanhoillislestadiolaisuuden tutkiminen

Orientaatio yrittämiseen
Vanhoillislestadiolaisuus yrittämisen resurssina
Teologinen perusta
Yhteisöllinen hyväksyntä ja arvopohja
Yrittäjyyteen kasvaminen

Yrittäjänä toimiminen
Verkostojen hyödyt yritystoiminnassa
Toimialan valikoituminen
Yrityksen aloittaminen
Rekrytointi
Menestyksen nälkä ja pyrkimys kasvuun

Taloudellisten verkostojen rakentuminen
Verkostojen välttelystä verkostojen tunnistamiseen
Sukuverkostot
Yritysten väliset verkostot
Sektorirajat ylittävät verkostot
Taloudelliset verkostot vanhoillislestadiolaisuudessa

Talous rajapintana
Kohtaamisen politiikka
Työntekijänä vanhoillislestadiolaisessa yrityksessä
Kohtaaminen asiakkaan kanssa
Kohtaaminen hengellisyyden kanssa

Johtopäätökset