keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Aineistonkeruuta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoistaLapin yliopistossa tehdään tutkimusta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoista.

Kiinnostuksen kohteena on vanhoillislestadiolaisten harjoittama liiketoiminta eri muodoissaan; millaisia yrityksiä liikkeen jäsenillä on; millaisia verkostoja niihin liittyy sekä miten ne toimivat.

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu lisäksi siitä, millä tavoin kuuluminen vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen vaikuttaa taloudelliseen toimintaan?  Millaista on olla työntekijänä liikkeeseen kuuluvassa yrityksessä? Millaisia ovat hyvän liiketoiminnan piirteet?

Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, millaista on taloudellinen yhteistyö vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluvien yritysten tai yrittäjien kanssa.

Tutkimusta ei ole rajattu ajallisesti tai maantieteellisesti.

Tutkimukseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omia kokemuksiaan aiheeseen liittyen tai osallistumalla kahdenkeskiseen haastatteluun (puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla).

Yhteydenottoja toivotaan niiltä, joilla on kokemusta vanhoillislestadiolaisuudesta sisä- tai ulkopuolelta. Yhteydenottoja toivotaan 29.2.2016 mennessä.

Yhteydenottoja ja aineistoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yhteydenotot voidaan tehdä myös nimettöminä, mutta toivotaan, että niissä ilmenee kirjoittajan ikä, sukupuoli ja mahdollisesti myös ammatti ja asuinpaikka.

Tutkimuksen toteuttaa dosentti Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Kirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Aini.Linjakumpu@ulapland.fi. tai postitse: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Kahdenkeskiset haastattelut voidaan sopia sähköpostilla tai puhelimitse. Asiaan liittyvät tiedustelut ylläolevaan sähköpostiin. Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimuksen tekijästä: http://linjakumpu.blogspot.fi/ ja http://www.ulapland.fi/?deptid=27154.

Tutkimus on osa Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa ja YTT Tapio Nykäsen johtamaa ”Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot” -tutkimushanketta. Lapin yliopistoon sijoittuva hanke toteutetaan vuosien 2015–2018 aikana.

maanantai 19. lokakuuta 2015

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostotLapin yliopiston tiedote 24.11.2014


Emil Aaltosen säätiön projektiapuraha lestadiolaisuuden verkostojen tutkimiseen

Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt YTT Tapio Nykäsen tutkimusryhmälle 210 000 euron projektiapurahan Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 2015–2018. Työryhmään kuuluvat dosentti Aini Linjakumpu, apulaisprofessori Sanna Valkonen, tutkija Sandra Wallenius-Korkalo ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho.

Tutkimushankkeessa analysoidaan lestadiolaisuuden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Lähtökohtana on tilanne, jossa on tietoa sekä lestadiolaisten tiiviiden uskonnollis-sosiaalisten verkostojen olemassaolosta että alustavia arvioita siitä, missä yhteyksissä verkostoissa toimitaan. Hankkeessa selvitetään tarkemmin, millaisissa toiminnoissa lestadiolaisten verkostot ovat vaikuttavia ja mikä merkitys niillä on paitsi herätysliikkeen ja sen jäsenten, myös yhteiskunnan ja valtion näkökulmasta.

Projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa lestadiolaista liike-elämää, herätysliikkeen eri suuntien piirissä tehtävää talkootyötä, saamelaisen yhteisön ja lestadiolaisuuden vuorovaikutusta sekä lestadiolaisten naisten muodostamien verkostojen yhteiskunnallista merkitystä. Yleisenä tavoitteena on luoda uusia välineitä uskonnon ja yhteiskunnan sekä politiikan välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Tutkimus on temaattisesti jatkoa vuosina 2010–2012 toteutetulle Suomen Akatemian Lestadionismi-hankkeelle. Tämän projektin tapaan tavoitteena on sekä syventää ymmärrystä Suomen suurimman herätysliikkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä että purkaa liikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja.

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeen yhteydessä Lapin yliopistoon perustetaan Uskonnon ja yhteiskunnan tutkimuksen verkosto, joka sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Monitieteisen verkoston toiminnan piiriin kuuluu politiikan tutkijoita, teologeja, historiantutkijoita ja filosofeja. Tavoitteena on koota yhteen Suomessa toimivia uskonnon ja yhteiskunnan suhteista kiinnostuneita tieteentekijöitä ja edistää aihepiiriin liittyvää monitieteistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Tapio Nykänen, puhelin 040 484 4253, tapio.nykanen (at) ulapland.fi
(Lähde: https://www.ulapland.fi/news/Emil-Aaltosen-saation-projektiapuraha-Lapin-yliopistoon/30873/69d044d5-578c-4e65-9f95-6f25170832ea)

***************

Päivämies-lehden uutisointia asiasta 19.2.2015: 
Tutkimus lestadiolaisuuden verkostoista – tavoitteena purkaa ennakkoluuloja ja
Professori Talonen: Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksenkin tulee huomioida uskonnon olemus