maanantai 19. lokakuuta 2015

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostotLapin yliopiston tiedote 24.11.2014


Emil Aaltosen säätiön projektiapuraha lestadiolaisuuden verkostojen tutkimiseen

Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt YTT Tapio Nykäsen tutkimusryhmälle 210 000 euron projektiapurahan Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 2015–2018. Työryhmään kuuluvat dosentti Aini Linjakumpu, apulaisprofessori Sanna Valkonen, tutkija Sandra Wallenius-Korkalo ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho.

Tutkimushankkeessa analysoidaan lestadiolaisuuden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Lähtökohtana on tilanne, jossa on tietoa sekä lestadiolaisten tiiviiden uskonnollis-sosiaalisten verkostojen olemassaolosta että alustavia arvioita siitä, missä yhteyksissä verkostoissa toimitaan. Hankkeessa selvitetään tarkemmin, millaisissa toiminnoissa lestadiolaisten verkostot ovat vaikuttavia ja mikä merkitys niillä on paitsi herätysliikkeen ja sen jäsenten, myös yhteiskunnan ja valtion näkökulmasta.

Projektin osahankkeissa tutkitaan muun muassa lestadiolaista liike-elämää, herätysliikkeen eri suuntien piirissä tehtävää talkootyötä, saamelaisen yhteisön ja lestadiolaisuuden vuorovaikutusta sekä lestadiolaisten naisten muodostamien verkostojen yhteiskunnallista merkitystä. Yleisenä tavoitteena on luoda uusia välineitä uskonnon ja yhteiskunnan sekä politiikan välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Tutkimus on temaattisesti jatkoa vuosina 2010–2012 toteutetulle Suomen Akatemian Lestadionismi-hankkeelle. Tämän projektin tapaan tavoitteena on sekä syventää ymmärrystä Suomen suurimman herätysliikkeen yhteiskunnallisesta merkityksestä että purkaa liikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja.

Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot-hankkeen yhteydessä Lapin yliopistoon perustetaan Uskonnon ja yhteiskunnan tutkimuksen verkosto, joka sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Monitieteisen verkoston toiminnan piiriin kuuluu politiikan tutkijoita, teologeja, historiantutkijoita ja filosofeja. Tavoitteena on koota yhteen Suomessa toimivia uskonnon ja yhteiskunnan suhteista kiinnostuneita tieteentekijöitä ja edistää aihepiiriin liittyvää monitieteistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Tapio Nykänen, puhelin 040 484 4253, tapio.nykanen (at) ulapland.fi
(Lähde: https://www.ulapland.fi/news/Emil-Aaltosen-saation-projektiapuraha-Lapin-yliopistoon/30873/69d044d5-578c-4e65-9f95-6f25170832ea)

***************

Päivämies-lehden uutisointia asiasta 19.2.2015: 
Tutkimus lestadiolaisuuden verkostoista – tavoitteena purkaa ennakkoluuloja ja
Professori Talonen: Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksenkin tulee huomioida uskonnon olemus


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti